Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

możesz przybyć, zapraszam
zapadnę Ci w pamięć
wbrew twojej woli
ostrzegam
ostrze noża poczujesz
na swojej skórze
zamiast ciepłych dłoni
możesz zostać na dłużej
jeśli on Ci pozwoli

by umrzeć pod moim balkonem
boleśnie, powoli
 
namiętność wczorajszej nocy
roznamiętnił
twój beznamiętny wzrok
wyrok mój był bezsprzeczny
brak miłości
do mnie
niemniej jednak poczułam, 
że za bardzo się wczuwam
w bycie nieczułą
znieczulić to się mogę
tylko miejscowo
a ty bolisz mnie
wszędzie
 

March 28 2017

Dziś otula mnie pewne zwątpienie
Czy usta Twoje smak mają dawny?
Czy słowa moje nie niosą cierpienia?
Czy nie nachodzą Cię jakieś zmartwienia?
Lecz jest jedna prawda nieowiana zwątpieniem
Byłeś kimś więcej niż przyjacielem
 
6008 32d4
na obolałych kolanach
jak przed ołtarzem mszalnym 
pan w czarnym płaszczu 
klęczy przy łóżku szpitalnym
nawet zegar się wydaje
jak tętno przyśpieszony
a pan nie wie czy się modli
do Boga
czy do żony
 
trzymam poziom
dyskutuje zawzięcie 
wyrażam otwarcie swoje zdanie
ale cóż mi po tym
gdy w tle słyszę śmieszkowanie?
mam wrażenie
że to śmiech nerwowy
bo odbiorca 
nie zrozumiał rozmowy
 
5768 7d7a 500
wizualnie na temat poezji
 
Reposted byhash hash

March 26 2017

na rany mi sól sypiesz, a gdy błagam o ulgę całujesz me rany, szorstkimi ustami gdy zlizujesz słowami strużki krwi płynące po mej twarzy przytomnieje nagle gdy mówiłeś do mnie moja królowo nie pomyslałam, że na głowie będę miała koronę cierniową
Tulipany Od niego nadal nie zwiędły, choć oziębłym zerkam na nie wzrokiem, i gdybym miała serce, leżałoby już za oknem pozornie zwykłe kwiaty, a gdy je podlewam, cicho szepczą do ucha prawdę, jak to, mi wierny pan namiętnie TULI inną PANnę
dlaczego my, niegdyś tak bliscy, jakby połączeni duszami, izolujemy się od siebie żelaznymi ścianami? I tylko czasem, gdy ulice przycichną, gdy ptakom zamrą głosy, zamilkną szare kamienice, a rosa jakby lżejsza, będzie uderzać o trawę ciszej Wytężając każdy zmysł, słyszę dźwięk twoich łez, które żłobią bruzdy w twoim ciele, podobne do ran I serce mi pęka, gdy myślę jak ci tęskno do mnie, zza żelaznych ścian
jestem zniewolona przez gesty i słowa roztrzępione mam wnętrze za myśli swoje nie ręcze, jakgdyby nie moje, a demona jestem zniewolona
"Mój drogi. Kocham Twoją kobietę Jej piękny uśmiech i smukłą sylwetkę Jej mądre słowa i krzyk w środku nocy Jej grube swetry i długie palce Jej pasje, podróży i miłość do poezji Jej książki Jej spokój, nerwowość, charakter ciekawy Jej chęci do życia, potrzebę sztuki Jej wieczny optymizm Kocham nieprzespane noce Te noce pełne rozmów o niczym Demony w jej głowie Kocham jej wiersze A swoje Prawie wszystkie piszę o niej Bo mówić nie mogę a czuję tak wiele I choćbyś próbował chować ją przed światem Zamknąć w złotej klatce (To już paranoja) Pokocham ja także jej miłość do Ciebie Bo w moim świecie zawsze będzie moja" -Mateusz Dziękuję

March 25 2017

7901 dd75
Reposted fromkarahippie karahippie viaHogattaa Hogattaa

March 22 2017

Nie ma nic głupszego i bardziej upadlającego niż walka o czyjąś miłość.
Jestem zmęczona. Zbyt zmęczona, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
Ktoś znał cię bez i bez uczuć wie gdzie trafnie cię ukłuć
Od uniesień do “Się nie unoś, dobrze?
Czasem najtrudniej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków, chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.

March 19 2017

Jeśli głupio myślisz, to głupio robisz
Poranna liturgia godzin. Święty Grzegorz z Nyssy, II czytanie O doskonałości chrześcijańskiej:
Trzy rzeczy określają i znamionują życie chrześcijańskie: działanie, słowo i myślenie. Wśród nich pierwsze miejsce zajmuje myślenie.

***

Kiedy św. Paweł pisze mówi o nawróceniu używa greckiego słowa metanoia. Nie oznacza ono doskonałości moralnej, bezgrzeszności, etycznego ideału. Paweł jest realistą, doskonałość będzie po tej drugiej stronie, nie tutaj. Metanoia oznacza przemianę myślenia.

Wydaje się to takie proste: kiedy głupio myślisz, to głupio robisz. Zmień myślenie, a będziesz nawrócony. Spójrz na wszystko co się w Twoim życiu dzieje, ale spójrz inaczej. Może to okropnie smakujące lekarstwo jest dlatego, że pacjent tego potrzebuje?

Każde życie, każde wydarzenie ma wartość i kiedyś Bóg pokaże tego logiczny sens.

nie lubię niegrzecznych chłopców.
Jeśli głupio myślisz, to głupio robisz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl