Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

Możesz żyć w piekle Najważniejsze żebyś nie stał się diabłem.
Kiedyś Panie po rozstaniach płakały. Dzisiaj jedzą słodycze i piją drogie wina. Są silne, niezależne i pewne siebie. A jeśli lecą im łzy to ze szczęścia albo dlatego że wiatr mocno wieje. Tylko dlatego.

September 13 2018

0983 1add 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamarcinmarcin marcinmarcin
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viamarcinmarcin marcinmarcin
7364 9226 500
Reposted fromseaweed seaweed viamarcinmarcin marcinmarcin
3478 fc27
Karma
Reposted fromelentarie elentarie viahausofabsurd hausofabsurd
Ciągle się przemieszczam, uciekam przed słońcem i deszczem. Jeżdżę, nie wiem kiedy skończę nareszcie. Gdzie mieszkam? Gdzieś tam, w jakimś mieście, jak królewna śnieżka, za siedmioma, w swoim królestwie. 
Towarzysze! 
Wielkie mamy problemy,
lecz mimo to...
Przeżyjemy! 
9070 e704 500
Reposted frompiehus piehus viajankanty jankanty
1334 1d31
Reposted fromndmyth ndmyth viaanewryzm anewryzm
6832 1fd2 500
Reposted frombudas budas viaanewryzm anewryzm
zasady faceta

Mówi się, że facet musi
wybudować dom, spłodzić 
dziecko i posadzić drzewo

Ja myślę,że prawdziwy facet
musi się po prostu zakochać
i tego nie spierdolić
jestem muzeum pełnym dzieł sztuki
ale zamknąłeś oczy
czekasz na kogoś
kto nie ma zamiaru wrócić
czyli
żyjesz swoim życiem
z nadzieją że ktoś odkryje
że nie może żyć swoim bez ciebie

takie odkrycia się nie zdarzają
nie chcę cię po to
żebyś wypełniał moje puste części
sama chcę być pełna
chcę być kompletna
żeby móc rozświetlić całe miasto
a potem
chcę cię mieć
dlatego że we dwoje
moglibyśmy je podpalić

nie rozróżniam już
czy dajesz mi bukiet róż
czy nóż
wysadzony diamentami, 
którymi chlastasz mi dłonie
bowiem ilekroć ich dotkniesz, 
są poranione 
a ty tak pięknie umiesz
zdobić bronie
jakby nie śmierć niosły
a grały symfonię 
nie patrzę w lustro

od kiedy moje odbicie ze mnie
bezczelnie drwi
szepcze ledwo słyszalnie
przecież to nie ty
i mgłą się zakrywa jak kołdrą
oczy masz ładne,
ale duszę ułomną
przypadkowi przychodnie

na deptaku się minęliśmy ostatnio
pamiętasz?
przypadkiem twoje ramie
otarło się o moje
a ty rzucając szybkim
przepraszam
namieszałeś mi w głowie
bo nie wiem teraz
przepraszałeś za szturchnięcie 
czy za to że jeszcze rok temu
byłeś mi czymś więcej niż sercem

nieważne wybaczam
a gdyby pan miał opisać
ludzi współczesnych
w trzech słowach?

niech mi pani wierzy
wystarczy słówko je-
dno.
Ty wiersz
i ja wiem
Wszedłeś na mnie
w butach.
Czemu teraz
cicho, czysto?
Te przysięgi na Boga-
ach, na Boga!
Chyba byłeś ateistą.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl