Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

cokolwiek myślisz, pomyśl odwrotnie

August 13 2017

utnijcie mi uszy, bo ograniczają mi uśmiech 
przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą 
niektórzy ludzie są tak biedni, że mają jedynie pieniądze 
Reposted bybadassfromhell badassfromhell
Nauczyliśmy się latać jak ptaki na niebie
pływać jak ryby w morzach
ale nie nauczyliśmy się tej prostej zasady
by żyć ze sobą jak bracia 
rozejrzyj się dookoła, jest tyle powodów, żeby się spóźnić 
szukam cię- a gdy cię widzę, udaję, że Cię nie widzę

kocham cię- a gdy cię spotkam, udaję, że cię nie kocham

zginę przez ciebie- nim zginę, krzyknę,że ginę przypadkiem
Reposted bybadassfromhell badassfromhell
drogę jeszcze odnajdę, tymczasem ze zgubienia mam frajdę
nie ma bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia
zaczyna mżyć
zaczynam żyć
Reposted byjankanty jankanty

August 09 2017

 Czy Bóg istnieje?
- Nie wiem.
- Powiedz.
- Powiedziałbym, ale nie wiem. Tego nikt nie wie.
- Roberta wie.
- Nie. Roberta w to wierzy a to wielka rzecz. Ale wiara to myśli i uczucia a nie wiedza.
- A Jezus?
- Świetny gość. Rób co każe.
- Ale on jest Bogiem?
- Nie wiem. Mam swoje zdanie, ale jest moje i może błędne. Nie chcę wpływać na twoje. Sama pomyśl

August 06 2017

wszystkie drogi prowadzą do zgonu
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."

August 05 2017

Wiele osób widzi szczęście tylko w przyszłości.
Reposted bybadassfromhell badassfromhell
Sztuka tortur, podobnie jak sztuka uwodzenia, polega na indywidualnym traktowaniu każdej ofiary.

August 04 2017

czasem
chciałabym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
 do zostawienia
Po­zos­ta­wiłam więc moją cu­downą, in­te­ligen­tną rodzinę, za­nurzyłam się w ciepłej kąpieli i zaczęłam roz­ważać sa­mobójstwo przez uto­pienie. Po­tem jed­nak przy­pom­niałam so­bie o resztkach cias­ta cze­kola­dowe­go w lodówce i wy­nurzyłam się, na­bierając po­wiet­rza w płuca. Dla niektórych rzeczy war­to żyć.

August 03 2017

uwaga!
jeżeli ktoś powie ci, 
że życie piękne jest
a mówiąc to, wzruszon będzie
na pograniczu drżenia głosu
to zaopiekuj się nim
bo on chyba, kurwa,  przybył z kosmosu 
To u nas naturalne, że najbrzydsze ulice nazywają się Cudna, najpodlejsze knajpy nazywają się Luksus, a o największych debilach mówi się, że to fachowcy. To jest polskie pojęcie pozytywu, nasza zafajdana estetyka.

Wszyscy cenią sobie twoją szczerość, dopóki nie jesteś szczery na ich temat, wtedy jesteś dupkiem.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl